Datum

Over deze editie

In 1985 schrijft David Byrne van Talking Heads het nummer ‘Road to Nowhere’, over de symbolische reis naar een plaats waar je niet kunt aankomen, over het leven als reis waarvan de bestemming onbekend is, over de cyclus van zinloosheid.

De route van het leven is lang en onzeker en geeft niemand de garantie dat we onze doelen zullen bereiken. Maar er is ook hoop: het is een herinnering aan onze wilskracht en creativiteit, ondanks de twijfel en onzekerheid die we onderweg ervaren.

Bovendien biedt deze weg de kans om onze vermogens te versterken en om de problemen die we tegenkomen te overwinnen. Het ‘proces naar’ is dus belangrijker dan het ‘doel an sich’.

De ‘weg naar nergens’ als metafoor voor een onmogelijke reis. Of als reis met opportuniteiten van ontdekking en verwondering.

37 kunstenaars gaan met deze bijzondere dualiteit in dialoog. Ze doen dat op 18 bijzondere plaatsen in het Prinsenhof, in hartje Gent. In privéhuizen, op openbare plekken en in gebouwen waar je anders zelden of nooit komt. Op 7, 8, 14 en 15 oktober 2023 gooien we die interessante deuren open. Twee weekends lang. Van 11 tot 18 uur.

Curator

Geert Van Hijfte koppelt 18 locaties en 37 kunstenaars aan het thema ‘Road to nowhere’. Het verwijst naar het kabbelend optimistisch klikkend popdeuntje van Talking Heads, de groep van David Byrne die Van Hijfte inspireerde. De ‘weg naar nergens’ als onmogelijke reis. Of als reis met opportuniteiten van ontdekking en verwondering. Voor elke kunstenaar van deze kunstbiënnale is die invulling anders. Maar wel allemaal met dezelfde brok enthousiasme om werk en ruimte op elkaar af te stemmen. Sommigen maken nieuw werk, soms in situ. Anderen koppelen bestaand werk aan het thema.

Johan Vandeputte, Patrick Lefebure, Els De Smedt en Hanne Teugels tekenden samen met Geert Van Hijfte mee aan deze eerste editie.

Well, we know where we’re going
But we don’t know where we’ve been
And we know what we’re knowing
But we can’t say what we’ve seen
And we’re not little children
And we know what we want
And the future is certain
Give us time to work it out

David Byrne (Talking Heads)