Datum
Academiestraat 2

Academiestraat 2

Archipl architecten

Archipl is een ontwerpgroep van vijftien architecten die werkt aan zeer uiteenlopende opdrachten rond maatschappelijk relevante thema’s. Stedelijke inbreiding, herbestemming en restauratie, collectieve huisvesting, onderwijs, zorg, retail, werkplekken, kunstintegratie, stedenbouw en planning zijn het werkveld waarbinnen Archipl graag actief is en wordt gevraagd.

Archipl werd in 2007 opgericht uit het Architectenbureau Patrick Lefebure dat in 1989 ontstond en eveneens binnen de genoemde domeinen expertise opbouwde. 

Kunstenaars op deze locatie

Gideon Kiefer
Willem Cole
Stief DeSmet